קרו ישי הרב מרדכי אלון ראו את המקורות הקשיבו לשיוער צרו קשר

הקשיבו לשיעור

הארכיון לראש השנה

(לחץ כאן לראות את הארכיון לכל הפרשות.)

תש"ע

נושא השיעור: הכנה לראש השנה
חצור
MP3 הורד את השיעור בפורמט MP3

נושא השיעור: ראש השנה
רמת אשכול
MP3 הורד את השיעור בפורמט MP3

תשס"ו

נושא השיעור: היום הרת עולם - ומתי הוא נולד?
MP3 הורד את השיעור בפורמט MP3
Video ראה את הוידיאו
Mekorot ראה את המקורות

תשס"ה

נושא השיעור: תפילת חנה
HTML קרא את השיעור בעברית
Doc הורד את השיעור בעברית בצורת מסמך DOC
HTML קרא את השיעור באנגלית
MP3 הורד את השיעור בפורמט MP3
Video ראה את הוידיאו
Mekorot ראה את המקורות

נושא השיעור: סלח לנו מחל לנו כפר לנו
Doc הורד את השיעור בעברית בצורת מסמך DOC
Doc הורד את השיעור באנגלית בצורת מסמך DOC
MP3 הורד את השיעור בפורמט MP3
Mekorot ראה את המקורות

נושא השיעור: בין ראש השנה לבראשית ברא
מכון ש"י
MP3 הורד את השיעור בפורמט MP3
Mekorot ראה את המקורות: דף 1 דף 2

תשס"ד

נושא השיעור: "ובכן תן כבוד ה' לעמך" - לראש השנה ולפרשת האזינו
MP3 הורד את השיעור בפורמט MP3
Mekorot ראה את המקורות

נושא השיעור: העקידה
MP3 הורד את השיעור בפורמט MP3
Mekorot ראה את המקורות

תשס"ג

נושא השיעור: שבת תשובה השבתה
HTML קרא את השיעור בעברית
Doc הורד את השיעור בעברית בצורת מסמך DOC
MP3 הורד את השיעור בפורמט MP3
Mekorot ראה את המקורות

נושא השיעור: כורת הברית
HTML קרא את השיעור בעברית
Doc הורד את השיעור בעברית בצורת מסמך DOC
HTML קרא את השיעור באנגלית
MP3 הורד את השיעור בפורמט MP3

נושא השיעור: עקידת יצחק
HTML קרא את השיעור בעברית
Doc הורד את השיעור בעברית בצורת מסמך DOC
MP3 הורד את השיעור בפורמט MP3

TV הורד את ראיון הטלוויזיה בפורמט MP3

תשס"ב

Doc הורד  תכלת מרדכי על הפרשה בצורת מסמך DOC

תשס"א

נושא השיעור: המצוה הברי"ת - ערב שנת השמיטה
MP3 הורד את השיעור בפורמט MP3
Mekorot ראה את המקורות: דף 1 דף 2

נושא השיעור: ובכן תן כבוד ה' לעמך! לקריאות ראש השנה ולעש"ית
HTML קרא את השיעור בעברית
Doc הורד את השיעור בעברית בצורת מסמך DOC
MP3 הורד את השיעור בפורמט MP3
Mekorot ראה את המקורות: דף 1 דף 2

תש"ס

נושא השיעור: הבן יקיר לי אפרים
MP3 הורד את השיעור בפורמט MP3
Mekorot ראה את המקורות: דף 1 דף 2

תשנ"ט

נושא השיעור: אל תשליכנו מלפניך - הפרשה והתשליך
MP3 הורד את השיעור בפורמט MP3
Mekorot ראה את המקורות: דף 1 דף 2

תשנ"ז

נושא השיעור: תפילת חנה
מכון ש"י
Doc הורד את השיעור בעברית בצורת מסמך DOC
Doc הורד את השיעור באנגלית בצורת מסמך DOC
MP3 הורד את השיעור בפורמט MP3
Mekorot ראה את המקורות

נושא השיעור: תפילת משה ותפילת מנשה
Doc הורד את השיעור בעברית בצורת מסמך DOC
MP3 הורד את השיעור בפורמט MP3
Mekorot ראה את המקורות: דף 1 דף 2

נושא השיעור: על תאונות דרכים
MP3 הורד את השיעור בפורמט MP3
Mekorot ראה את המקורות: דף 1 דף 2

תשנ"ו

נושא השיעור: זכרון תרועה
MP3 הורד את השיעור בפורמט MP3
Mekorot ראה את המקורות: דף 1 דף 2בית | צרו קשר | קרן ישי | הרב מרדכי אלון
ראו את המקורות | הקשיבו לשיעור וקראו אותו | English


בית

ההתנתקות


English